Tångbryggan! Ungdomens källa!

Båstad bär på en hemlighet! Tångbryggan på Malen! Sägnen säger att där finns en ungdomens källa! Förmodligen trycker det sagolika vattnet upp ur havsbotten….och varje gång du badar i det blir du tre dagar yngre! Är du i plurret tio dagar på rad handlar det om en månads föryngring! Enkel matematik! Det där har […]